Výber a zapísanie témy je potrebné konzultovať s vedúcim a/alebo konzultantom..

Pridelenie témy študentovi rieši vedúci / konzultant danej témy po dohode so záujemcom.

Témy záverečných prác z praxe
šk.rok 2019/2020

Bližšie informácie
Ing. V. Bulej, PhD.

O D O V Z D Á V A N I E
BAKALÁRSKYCH A DIPLOMOVÝCH PRÁC

akademický rok: 2018/2019

20. 5. 2019

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Profil absolventa

Staň sa odborníkom v oblasti automatizácie!

Kde nás môžete nájsť

Sme súčasťou Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Spolupráca s praxou

Spolupracujeme s praxou v oblasti automatizácie a výrobných systémov.

Fanuc integrator

Sme systémovým integrátorom FANUC Robotics.

Možnosti štúdia


Absolvent strednej školy si podáva prihlášku na bakalársky študijný program (Bc.) Strojárske technológie a po jeho úspešnom ukončení môže pokračovať v štúdiu v študijnom programe Automatizované výrobné systémy. Študijný program Automatizované výrobné systémy je akreditovaný v inžinierskom (Ing.) a doktorandskom (PhD.) študijnom programe vysokoškolského štúdia. 

Bakalárske štúdium   Inžinierske štúdium   Doktorandské štúdium

Záverečné práce


Pre končiacich študentov študijných programov Strojárske technológie a Automatizované výrobné systémy katedra vypisuje témy záverečných prác z rôznych oblastí. Okrem vypísaných tém si študenti môžu aj vlastnou iniciatívou nájsť tému z praxe. Takúto tému je nutné odsúhlasiť zo strany katedry a preto je potrebné čím skôr poslať stručné informácie poverenej osobe.

Bakalárske práce   Diplomové práce   Dizertačné práce
Vytvorenie nového účtu? Registracia!

Prihlásenie do účtu