Výber a zapísanie témy je potrebné konzultovať s vedúcim a/alebo konzultantom.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider
Image is not available
Študuj výzvy ZAŽI UNIZA
Na UNIZA študujú budúci piloti, experti na dopravné stavby, elektrotechnické riešenia, konštruktéri, odborníci v informatike, bezpečnosti, ako aj ekonomike či humanitných vedách. Svoju kreativitu môžu uplatniť v rôznych projektoch ako sú tvorba solárneho automobilu, elektromobilu, robotickej ruky a mnohých ďalších.
Image is not available
Zlatý strojár
Počítačové simulácie, automatizácia, digitálne konštruovanie a digitálny podnik, moderné dopravné prostriedky, zelená energia, technológie a materiály pre budúcnosť...
Toto všetko, a o mnoho viac, nájdeš v našich študijných programoch
Image is not available
Digitálny strojár
Počítačové simulácie, automatizácia, digitálne konštruovanie a digitálny podnik, moderné dopravné prostriedky, zelená energia, technológie a materiály pre budúcnosť.
Slider

Profil absolventa

Staň sa odborníkom v oblasti automatizácie!

Kde nás môžete nájsť

Sme súčasťou Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Spolupráca s praxou

Spolupracujeme s praxou v oblasti automatizácie a výrobných systémov.

Fanuc integrator

Sme systémovým integrátorom FANUC Robotics.

Možnosti štúdia


Absolvent strednej školy si podáva prihlášku na bakalársky študijný program (Bc.) Strojárske technológie a po jeho úspešnom ukončení môže pokračovať v štúdiu v študijnom programe Automatizované výrobné systémy. Študijný program Automatizované výrobné systémy je akreditovaný v inžinierskom (Ing.) a doktorandskom (PhD.) študijnom programe vysokoškolského štúdia. 

Bakalárske štúdium   Inžinierske štúdium   Doktorandské štúdium

Záverečné práce


Pre končiacich študentov študijných programov Strojárske technológie a Automatizované výrobné systémy katedra vypisuje témy záverečných prác z rôznych oblastí. Okrem vypísaných tém si študenti môžu aj vlastnou iniciatívou nájsť tému z praxe. Takúto tému je nutné odsúhlasiť zo strany katedry a preto je potrebné čím skôr poslať stručné informácie poverenej osobe.

Bakalárske práce   Diplomové práce   Dizertačné práce
Vytvorenie nového účtu? Registracia!

Prihlásenie do účtu